Проверяване правописа на български текст

Текст за проверяване:
(до 5000 символа)

На основа на Речник на българския език