Указания за ползване

Коментари и въпроси, изпращайте на Фейсбук страницата или в Гугъл групата.

Ползване на речника

За да потърсите дума в речника, е достатъчно да я напишете и да натиснете клавиша Enter, или да щракнете с мишката върху бутона "Показване".

Показват се всички думи, които се пишат по този начин или надпис, че няма такава дума в речника.

Основните форми на думите се показват като хипервръзки, върху които ако се щракне, се показват и останалите форми на думата.

Хипервръзката google отваря нов прозорец, в който се показва резултатът от търсене на думата в Google.

Хипервръзката БАН отваря нов прозорец, в който се показва страница "Речник на българския език" на сайта на Института за български език на Българската академия на науките. На страницата, която се отвори, ще намерите и други, предоставяни от БАН, ресурси за българския език.

Търсене по част от дума

Част от дума може да заместите със символа % (процент). Така ще бъдат намерени всички думи, които на мястото на символа % съдържат или не произволна поредица от една или повече букви.

Показват се до 10 намерени думи или надпис, че такава дума липсва в речника.

Примери:

Ако напишете езда%, се показват думите: езда, ездата, ездач, ездача, ездачи, ездачите, ездачка, ездачката и ездачки.

Ако напишете %езда, се показват думите: езда, звезда, кинозвезда, гнезда. (Може да бъде полезно за намиране на рими.)

Ако напишете ст%ор, се показват думите: стабилизатор, статор, стерилизатор, стилизатор, стимулатор, стиропор, стобор и стриптизьор. (Тази възможност е полезна, когато не сте сигурни с коя буква се пише дадена дума. - Заместете буквата, за която се колебаете с % и ще бъдат показани всички думи, съдържащи на това място различни съчетания от букви.)
 

Ако поставите отметката "Основна форма", търсенето ще се осъществи само сред основните форми на думите.

Щракването върху бутона "(Показване) на последните 100 добавени думи" предизвиква показване на последните добавени в речника думи. Числото 100 може да се увеличи или намали по желание, до 500 максимум.

В долната част на страницата с речника има препратки А ав аз Ал Ана анш ... към пълния списък на думите, подредени по азбучен ред. Всяка препратка отваря мястото, от където думите започват с буквосъчетанието, изписано върху препратката.

Списък на всички думи

Ако, например, щракнете върху препратката анш, се показва място от списъка, където думите започват с буквите "анш". За да видите предходната или следващата част от пълния списък от думи в речника, щракнете съответно върху препратките със символи < и >.

Когато са показани думи от речника (последните добавени или част от думите в азбучен ред) щракването върху дадена дума показва граматическата информация за думата и формите, които образува тази дума.

Предлагане на нови думи

Липсващи в речника думи може да бъдат предложени за добавяне през страница Проверяване на думи. Напишете думата, щракнете бутона "Проверка", щракнете бутона "най-вероятна правилна дума" и ако няма предложения щракнете бутона "предлагам да се добави".

Предложените думи се преглеждат в реда на предлагането им.

Проверяване на текст

За да проверите правописа на думите от по-дълъг текст (до 5000 символа), копирайте текста с командите Copy и Paste, или го напишете в полето "Текст за проверяване" на страницата за проверяване на текст и щракнете бутона "Проверяване". Текстът ще се покаже отново, като сгрешените думи ще бъдат оцветени в жълто.