Проверяват се само отделни думи на кирилица, написани с малки букви! (Само личните съществителни имена започват с главна буква.) За съставни думи с тире проверете отделните им части. Вижте още: Проверяване на текст.


Ако се питате дали две думи е правилно да се пишат слято или разделено, вижте bg.wikipedia.org.

Още относно този речник.